Priemyselný areál

AREÁL

Areál bol historicky využívaný na činnosť stavebnej spoločnosti SCHOTT s.r.o. Nachádzajú sa na ňom dve administratívne budovy, vnútorné a vonkajšie sklady, ako aj hala na údržbu a montáž ťažkej techniky so šatňou pre pracovníkov. Areál je strážený, disponuje vrátnicou a automaticky ovládanou bránou.

Na svojom vrchole zamestnávala SCHOTT s.r.o. vyše 120 zamestnancov, momentálne sa areál využíva iba na administratívne účely s 1-5 zamestnancami. Súčasná zastavanosť umožňuje výstavbu dodatočných hál.

Predmetom predaja je časť areálu vyznačená vo vizualizácií a základných informáciách. Súčasný majiteľ si zvažuje naďalej nechať časť pozemku (modrá) a využívať jednu z budov na administratívnu činnosť. Majiteľ je ochotný poskytnúť plnú súčinnosť pri prevode majetku, určení vecných bremien, ako aj zdieľaní alikvotných nákladov na údržbu a služby spojené s areálom. Avšak v prípade záujmu, je majiteľ pripravený zvážiť aj predaj celého areálu (modrá a oranžová).

STAV

Jedná sa o ucelený pozemok (1 vlastník), ktorý bol do roku 2021 aktívne využívaný a udržiavaný na chod stavebnej spoločnosti. Vzhľadom na rozhodnutie manažmentu a zmenu stratégie spoločnosti je majiteľ pripravený predať časť svojho pozemku a nehnuteľností.

Predaj môže prebehnúť vo fázach. Diskutovať je možné aj o predaji jednotlivých celkov (dve administratívne budovy, vonkajšie sklady, hala) avšak to nie je preferovanou alternatívou. Cieľom je predať všetky spomínané nehnuteľnosti jednému záujemcovi.

Na hranici pozemku sú dotiahnuté inžinierske siete, vrátane elektrického napojenia, plynu, pitnej vody, optickej siete. Napojenie na kanalizáciu je možné (vo vzdialenosti 300 m).

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Výmera (m2) 15 718
GPS súradnice 49°18'04.6"N 21°19'35.3"E
Určenie podľa územného plánu Plochy komunálnej výroby, výrobných služieb, stavebníctva, distribúcie a skladov.

 

TRANSAKCIA
Predaj Cena dohodou. Ihneď k dispozícií

 

INŽINIERSKE SIETE
Elektrina Na pozemku je trafostanica 160kVA, ktorá bola vybudovaná 05/2019, ktorá nie je zatiaľ v užívaní. Odsúhlasená MRK je 160kW. V súčasnosti je elektrická prípojka s ističom 100A, distibučná sazba: X3-C2 VSD (firma) 3T profil.
Plyn Areál má plynové napojenie na strednotlak, DN100. Má rozvody plynu ku obidvom administratívnym budovám aj ku dielni. V súčasnosti je vykurovanie riešené v administratívnych budovách a v dielni plynovými kotlami. V blízkosti 20 m od hranice areálu je regulačná stanica STL.
Voda Areál je napojený na verejný vodovod, prípojka v rámci areálu bola vymenená za novú v roku 2014, PE rúra DN63 mm.
Kanalizácia V súčasnosti je areál odkanalizovaný do žumpy. Na kanalizáciu v obci je možné napojiť sa, najbližší bod napojenia je cca 300 m od hranice pozemku.
Ostatné Optika/Internet, optický kábel firmy Telekom je uložený súbežne s komunikáciou pri hranici pozemku.

 

BUDOVY A PLOCHY
A) Administratívna budova s garážami 161 m2 zastavaná plocha, 1. NP garáže a sklady, 2. NP kancelárie (6), chodba, sociálne zariadenia, kuchynka.
B) Administratívna budova 206 m2 zastavaná plocha, 1. NP a 2. NP podkrovné, kancelárie (8), vrátnica, sociálne zariadenia, kuchynka, spojovacie priestory.
C) Výroba/Sklad (1) Opravárenská hala má zastavanú plochu 532 m2, (2) murovaná budova šatne 88 m2, (3) Plechový sklad 113 m2, (4) Sklad s pletivovými výplňami stien 265 m2.
D) Ostatné plochy Centrálna príjazdová cesta v rámci areálu s asfaltovým povrchom má 508 m2, ostatné spevnené plochy cca 4 500 m2, možnosť skladovania stavebnín, prípadne stavba menšej haly.

 

Zavolajte nám

+421 903 900 500

ikona telefonu

 

Adresa

Orechová 6
085 01 Bardejovská Nová Ves

ikona adresu

 

Napíšte nám

schott@schott.sk

ikona maila

 

Neplatné údaje
Neplatné údaje
Neplatné údaje
Neplatné údaje
Neplatné údaje
Neplatné údaje
Neplatné údaje