Boks 1 strona główna - O firmie

O nás

Hlavným predmetom podnikateľskej činnosti bola a je realizácia: vodohospodárskych stavieb a čistiarní odpadových vôd, hydromelioračných stavieb, inžinierskych stavieb, dopravných stavieb, skládok komunálneho odpadu, bytových i nebytových budov.

Aj keď je sídlo spoločnosti na severovýchode Slovenska, práce realizuje po celom Slovensku, ale hlavne v Prešovskom a Košickom kraji.

Vraciame čo sme prírode vzali

Priemyselný areál

Areál bol historicky využívaný na činnosť stavebnej spoločnosti SCHOTT s.r.o. Nachádzajú sa na ňom dve administratívne budovy, vnútorné a vonkajšie sklady, ako aj hala na údržbu a montáž ťažkej techniky so šatňou pre pracovníkov. Areál je strážený, disponuje vrátnicou a automaticky ovládanou bránou.

Boks 2 strona główna -
Boks 3 strona główna -

Pozemky na IBV

Bardejovská Nová Ves je mestskou časťou okresného mesta Bardejov, ktoré je od roku 2000 zapísané do Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.